Vlasta Mudríková: O svojom kraji

Zdroj: Denník Pravda (23.10.2017)