Slovenský folklór sa po prvý raz predstavil v Dubne

S mimoriadnym úspechom sa stretlo vystúpenie členov folklórnej skupiny „Grupa mocnego uderženia“ z Kysúc, ktorí vystúpili v piatok (15. februára t. r.) v meste Dubna, ležiacom v Moskovskej oblasti. Tamojším Domom kultúry „MIR“ zaznieval viac ako hodinu osobitý slovenský folklór a vyše 400 návštevníkov si mohlo vypočuť aj jedinečné slovenské hudobné nástroje, ako napríklad fujara či fujara trombitá.

Vystúpenie skupiny sa uskutočnilo v rámci „Gala festivalu českej a slovenskej kultúry“, ktorý spoločne zorganizovali Spojený ústav jadrového výskumu v Dubne, Slovenský inštitút v Moskve a České centrum v Moskve. V jeho rámci sa uskutočnila aj vernisáž výstavy „Ľudové hudobné nástroje na Slovensku“, ďalej výstavy obrazov „Tri dni v Prahe“ a výstavy ilustrácií detských kníh „12 svetov“.

Riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve Ján Šmihula sa poďakoval organizátorom za možnosť predstaviť obyvateľom Dubna slovenské umenie o to viac, že po prvý raz mohli zažiť kontakt so slovenským folklórom. 6 členovia zo skupiny „Grupa mocnego uderženia“ vystúpili aj na „Česko-slovenskom večery“, ktorý sa konal v sobotu (16. februára) v hoteli „Dubna“ pre slovenských a českých pracovníkov Spojeného ústavu jadrového výskumu. Mesto na rieke Volga, v ktorom žije vyše 60-tisíc obyvateľov je totiž známe predovšetkým tým, že v Dubne sídli spomínaný ústav, ktorý je jednou z najväčších vedeckých inštitúcií v Rusku. Toto medzinárodné výskumné centrum jadrovej fyziky, ktorého členom je aj Slovensko združuje celkove 18 krajín a pracuje v ňom okolo 5-tisí ľudí.

Zdroj: www.mzv.sk  (18.2.2019)
Foto: Oficiálny Facebook Vlasty Mudríkovej