Nové vianočné CD Vlasty Mudríkovej

Zdroj: Žilinská diecéza (december 2017)