Heligonkárka z Kysúc, fujara trombita i plieskanie biča očarili Zlatomoravčanov

Zdroj: Slovenská brána (január 2018)