Chrámový koncert Koromľa

16. október 2016 bol pre obyvateľov našej obce Koromľa veľmi výnimočným dňom. Starostka obce Mgr. Silvia Žeňuchová v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva usporiadala nádherný Chrámový koncert pre všetkých obyvateľov Koromle, venovaný hlavne našim seniorom, pretože mesiac október je venovaný úcte k starším.

Nádherným hudobným prejavom nás prišla obdariť speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková z Kysúc. Program doplnili svojim krásnym spevom náš Chrámový zbor sv. Michala Archanjela a mladý talent z našej dediny – Sarah Mária Tothová. Pozvanie na koncert prijal aj poslanec NR SR Eduard Adamčík. Napriek pochmúrnemu jesennému počasiu bol chrám úplne zaplnený a krásny spev a hra na heligónke pohládzala duše a srdcia všetkých prítomných. Mnohým sa vyronili slzy radosti a dojatia. A na konci Vlastu Mudríkovú všetci prítomní odmenili standing ovation, zástupca starostky Milan Capik krásnou jesennou kyticou a náš kňaz o.Ľuboslav Tóth ju potešil nádhernou ikonou, ktorá je symbolom gréckokatolíkov.

Po koncerte nasledoval kultúrny program a pohostenie pre našich seniorov v kultúrnom dome, kde ich okrem chutného jedla čakala aj pastva pre oči – výstava ovocia a zeleniny, jesennej dekorácie, starých fotiek a množstva súčastí domácnosti našich starých rodičov a prarodičov. Mnohí seniori si zaspomínali na mladé časy pohľadom na drevenú kolísku, kolovrátok, staré fotky našej dediny, či starú “šafáreň”. Každého potešil aj malý darček – milá magnetka od o. Ľuboslava. Aj Vlasta Mudríková pokračovala svojim spevom v kultúrnom dome, kde dokonca roztancovala naše milé publikum.

Toto stretnutie bolo naozaj krásne a dojímavé. Hlavne pre menej mobilných seniorov bolo spestrením ich dní jesene života, ktorá nebýva vždy ľahká a všetkým ostali nezabudnuteľné zážitky. Z viacerých úst zaznela túžba a prianie zažiť viac takýchto krásnych chvíľ.

Autor videa: TV Sobrance – Sobranský magazín (124. vydanie)