Chrámový koncert Rosina

V kostoje sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Rosina sa uskutočnil ďalší chrámový koncert Vlastičky Mudríkovej. Podľa jej slov, toto vystúpenie nebolo posledné. Do tamojšieho chrámu sa opäť vráti a pre svojich priaznivcov pripravuje niečo výnimočné.

Autor videa: Jaroslav Velát