Vlastička Mudríková

 

Zdroj: časopis FOLKLÓR (apríl 2014)