Ocenenia zo súťaží

Zlomok zo zbierky diplomov, ďakovných a pamätných listov, ktoré získala speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková.

get_footer(); ?>